נסיגת מרקורי בשור בין ה: 23.5-28.4.2016

מרקורי בנסיגה במזל שור בין ה: 23.5-28.4.2016

Advertisements